Facebook

ООС Младост

Обединено общежитие за средношколци в град Силистра

 

 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

 

ООС "Младост" е малка, но неделима част от образователната структура на Община Силистра и достоен партньор на учебните заведения в града.

 

 Адекватно реагира на промените в образователната сфера, провеждайки политика за подкрепа на личното развитие и израстване на младите хора.

 

ООС "Младост" е обединено общежитие, в коeто се извършва прием на ученици от пети до дванадесети клас

 

 История на ООС

 

Актуални новини