Facebook
ООС Младост
Обединено общежитие за средношколци в град Силистра

Възпитатели

ИЛКА ДИМИТРОВА - СТ. ВЪЗПИТАТЕЛ

 

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА - СТ. ВЪЗПИТАТЕЛ

 

ЕЛЕОРИТА СТОЙЧЕВА - СТ. ВЪЗПИТАТЕЛ

 

ТЕОДОРА ЯНКОВА - СТ. ВЪЗПИТАТЕЛ

 

БЕТИНА ДИМИТРОВА - ВЪЗПИТАТЕЛ

 

ЛЮДМИЛА ЛОЗЕВА - ВЪЗПИТАТЕЛ

 

ГЕОРГИ НЕЙКОВ - СТ. ВЪЗПИТАТЕЛ

 

СТЕФАН ПЕНЧЕВ - СТ. ВЪЗПИТАТЕЛ