Facebook
ООС Младост
Обединено общежитие за средношколци в град Силистра

Международен конкурс за фотография и рисунка, посветен на Световния ден на водата - 22 март

 

 

ОБЩИНА РУСЕ

 

       
 

ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ РУСЕ

 
     
 

 

 

 

 

 

 

7000 Русе, ул. „Р. Даскалов” № 2 А, тел. 0879933370;, e-mail:yc.ruse@gmail.com

 

 

ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ – РУСЕ

и ВиК ООД – РУСЕ

 

ОРГАНИЗИРАТ

 

Международен конкурс за фотография и рисунка, посветен на Световния ден на водата – 22 март

                                             XV-то поредно издание

 

СТАТУТ

 

Конкурсът участва в

 

„Програма на мерките за закрила на деца

с изявени дарби в Община Русе за 2022“

 

Конкурсът следва изцяло теми зададени от ООН за всяка година. Наградените творби се изпращат в седалището на ООН в Женева, където могат да бъдат отличени или да участват  в онлайн изложба!

Младежки дом-РУСЕ, организира този конкурс за 15 поредна година, защото за нас Земята и природата са важни!

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ЦЕЛИ:

 

Целта на конкурса е, от една страна, да развие таланта, въображението, уменията на младите творци, а от друга − да осмисли значението на водата за живота на ПЛАНЕТАТА. Всеки от участниците трябва да изрази своя позиция, мисли и чувства , свързани с различните аспекти от приложението на водата и значението ѝ за нашия живот, за опазването на нейната чистота, за водния кръговрат в природата, за достъпа до питейна вода и природните ресурси и разбира се, за нейната изключителна красота. Темата на конкурса за 2022 година, както на всички издания досега, е темата, която задава ООН. Всяка година тя разглежда различен аспект на водния ресурс. Тази година вниманието е насочено към подземните води-този невидим и ценен воден източник.

 

 1. ОРГАНИЗАТОРИ:

 

Общински младежки дом – Русе

ВиК ООД − Русе

 

III.ТЕМА:  

 

 • Основна тема: ВОДАТА в нашия живот и на нашата земя

     

 • Tема за 2022 година, зададена от ООН:

 

ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ: ДА НАПРАВИМ НЕВИДИМОТО ВИДИМО

 

 

 1. IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ:

 

 

IV.1. КОНКУРС ЗА РИСУНКА:  три възрастови групи:

 • oт I до IV клас
 • от V до VIІ клас
 • от VIIІ до XII клас

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСУНКИТЕ:

 

 1. Спазване на основните композиционни правила и цветово разбиране
 2. Придържане към отправните точки на темата
 3. Иновативност в изразните средства
 4. Оригиналност в интерпретацията на темата
 5. Изискванията за рисунки: размерът да е 35/50см!  Брой рисунки – до 2 от участник
 6. Техника – без ограничение, всички любими техники по избор.

 

 

 

 

 

IV.2. КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ:

 

 1. Могат да участват младежи на възраст от 14 до 30 години.

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ФОТОГРАФИИТЕ:

 

 1. Придържане към отправните точки на темата
 2. Спазване на основните композиционни правила и цветово разбиране
 3. Оригиналност в интерпретацията на темата
 4. Изискванията за фотография: минималният размер на снимките да е 3600/4800 пиксела.

 

 

 1. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КОНКУРСА и ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИ

 

Регистрация за конкурса се прави от всички участници на този линк:

 

https://forms.gle/rg5kLsSXaWLTuCpN8

 

За направление фотография в линка за попълване на регистрационната форма, трябва да добавите и файл със фотографията/снимката с която ще участвате в конкурса!

За рисунка е необходимо да попълните регистрационната форма и да изпратите рисунката си по пощата!

 

Рисунки:

 

1.На гърба на всяка творба се попълва информация за автора на творбата: име, град, години, телефон за връзка!

2.Попълване на онлайн регистрационна форма, която включва информация за участника. Линк към регистрационната форма: https://forms.gle/rg5kLsSXaWLTuCpN8

 1. Изпращане на творбите на адрес:

Общински Младежки Дом

Ул. „Райко Даскалов: 2А,

7000, Град Русе,

 

Фотографии:

 

      Фотографиите се изпращат на следният линк: https://forms.gle/rg5kLsSXaWLTuCpN8

В случай на затруднения може да я изпратите на този електронен адрес: online.contest.yc.ruse@gmail.com

 

В имейла към творбите авторите трябва да напишат следните данни:

 

      *Име и Фамилия

      *Държава и град на участника

      *адрес или телефон за връзка

      *училище, клас

 

 

 

- Творбите и авторските права стават собственост на организаторите на конкурса в момента на тяхното подаване за участие.

 

VII. ЖУРИРАНЕ, КЛАСИРАНЕ, НАГРАЖДАВАНЕ

 

- Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури, съставено от професионалисти във всяка от отделните области.

- Решението на журито е окончателно.

Класиране за рисунка:

Във всяка от трите възрастови групи се присъжда I, II, III място и поощрения.

Класиране за фотография:

I, II, III място и поощрения.

 

Специални награди – се присъждат и в двете области – рисунка и фотография.

 

Награден фонд: медал, грамота и предметни награди свързани с естеството на конкурса.

Наградите изпратени по пощата ще бъдат за сметка на получателя.

 

VIII. СРОКОВЕ

 

КРАЕН СРОК НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 9 март 2022 г.

 

Обявяване на резултатите на фейсбук страницата на Младежки дом Русе и страницата на Oнлайн конкурси Младежки дом Русе и откриване на изложба с отличените творби:  22 март 2022 г.

 

ВАЖНО:

 

Наградите които са изпратени по пощата ще бъдат изцяло за сметка на получателя!

 

Моля, следете редовно фейсбук страницата на Младежки дом − Русе, както и личният си имейл подаден от вас в регистрационната ви форма, където ще Ви информираме за всички новости и промени, ако има такива, както и за цялата информация, свързана с конкурса.

 

Лице за контакт:

 

Мина Маринова– 0897 39 70 92

Биляна Митева-0899165993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На вниманието на всички заинтересовани от конкурса, предоставяме допълнителна информация от сайта на ООН за Световния ден на водата 2022г.

 

ТЕМА за 2022: Подземни води: да направим невидимото видимо

 

Допълнителна информация:

Подземните води са жизненоважен ресурс, който осигурява почти половината от цялата питейна вода в света, около 40% от водата за поливното земеделие и около 1/3 от водата, необходима за промишлеността. Те поддържат екосистемите, поддържат основния поток на реките и предотвратяват потъването на земята и навлизането на морска вода. Подземните води са важна част от процеса на адаптиране към изменението на климата и често са решение за хора без достъп до безопасна, чиста вода. Въпреки тези впечатляващи факти и цифри, невидимите подземни води са извън полезрението и ума за повечето хора. Човешките дейности (включително растеж на населението и икономически растеж) и променливостта на климата бързо увеличават натиска върху ресурсите на подземните води: сериозни проблеми с изчерпването и замърсяването се съобщават в много части на света. Световният ден на водата ще постави прожекторите върху този невидим ресурс - подземните води, ще засили обмена на знания и сътрудничеството и по този начин ще повиши осведомеността за важността да се грижим за нашите подземни води.

 

 

«КОГАТО КЛАДЕНЕЦЪТ ПРЕСЪХНЕ ЩЕ РАЗБЕРЕМ ЦЕНАТА НА ВОДАТА»

                                                                                                       Бенджамин Франклин

 

 Статут-Световен-ден-на-водата-2022-1-1