Facebook
ООС Младост
Обединено общежитие за средношколци в град Силистра

Ученически съвет

ДЕЙНОСТИ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ взети на второто заседание на Ученическия съвет, което се състоя на на 27.10.2021 г. са:
  • Отбелязване Деня на народните будители /1-ви номеври - презентация на табло
  • Създаване на кутия „Споделете вашите проблеми” и определяне на отговорници.
  • 10.11. 2021 г. - Отбелязване Европейския ден на здравословното хранене - Презентиране на здравословно хранене под мотото „Храната е здраве”.
  • 16.11.2021 г. –Отбелязване Международния ден на толерантността "Хармония в многообразието” - чрез ролеви игри, дискусия, презентация посветена на толерантността. Изработване „Цвете на толерантността” и разпространяване на част от посланията, посветени на толерантността сред учениците обитаващи ООС „Младост”.
  • 19.11. 2021 г.„Кажи НЕ на хората, които те удрят, нараняват, карат те да се страхуваш, заплашват те или те докосват по начин, който те засрамва” – дискусия посветена на Световния ден за борба с насилието над жените .
  • 21. 11. 2021 г. Световен ден на поздравите – изпращане на поздрави на 10 души, като послание за мир и символ на важността на личното общуване.
  • 25.11.2021 г. Изработване на плакат /колаж/ посветен на Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените – разглеждане личността на агресора.
 Предвид извънредна епидемична обстановка и националното спиране на присъствените занятия за гимназиален етап за цялата страна, планираните дейности ще се отбелязват по подходящ начин  във фейсбук страницата на Психологична подкрепа и личностно развитие.УС