Facebook
ООС Младост
Обединено общежитие за средношколци в град Силистра

Ученически съвет

По инициатива на УС ученици от общежитието се включиха в инициативата "Подарявам ти коледна усмивка". Изработените картички бяха предадени на г-жа Мария Харизанова от МКБППМН - Силистра

Кметът на община Силистра, д-р Юлиян Найденов сподели:

"Подарявам ти коледна усмивка".
За Коледно-новогодишните празници полетяха стотици картички от името на Община Силистра към приятели, партньори и дипломати оп цял свят.
Благодаря на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/, с председател Денка Михайлова - зам.-кмет "Хуманитарни дейности", по чиято идея се реализира инициативата децата на Силистра да изработят този прекрасен жест и послание.
В инициативата участваха ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Силистра, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" – с. Калипетрово, ОУ "Иван Вазов" - гр.Силистра, ДГ "Ян Бибиян" - гр.Силистра, ДГ „Радост“ - гр.Силистра, СУ "Н.Й.Вапцаров" - гр.Силистра, ЕГ „Пейо Яворов” - гр.Силистра, ПГСУАУ „Атанас Буров” - гр.Силистра, ООС „Младост“ - гр.Силистра, Марин Маринов от ПГМТ „Вл. Комаров” - гр.Силистра и деца, с които работи Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН. Всички картички са уникални, изключително красиви, като за изработването им са използвани различни видове техники от приложното и изобразително изкуства.
Благодаря Ви за надеждата и красотата, която ще стигне до стотици хора и населени места