Facebook
ООС Младост
Обединено общежитие за средношколци в град Силистра

Възпитатели

ИЛКА ДИМИТРОВА - СТ. ВЪЗПИТАТЕЛ, тел.: 0888 925 231

 

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА - СТ. ВЪЗПИТАТЕЛ, тел.: 0887 871 171

 

ЕЛЕОРИТА СТОЙЧЕВА - СТ. ВЪЗПИТАТЕЛ, тел.: 0887 881 544

 

ТЕОДОРА ЯНКОВА - СТ. ВЪЗПИТАТЕЛ, тел.: 0988 777 337

 

СТЕФАН ПЕНЧЕВ - СТ. ВЪЗПИТАТЕЛ, тел.: 0878 872 805

 

ЛЮДМИЛА ЛОЗЕВА - ВЪЗПИТАТЕЛ, тел.: 0889 297 280

 

ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА - ПСИХОЛОГ-ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК, тел.: 0894 358 929

портфолио https://epo.bg/portfolio-cvetelina--vasileva-1452