Facebook
ООС Младост
Обединено общежитие за средношколци в град Силистра

Възпитатели

 

 ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА - СТ. ВЪЗПИТАТЕЛ, тел.: 0887 871 171

портфолио   https://epo.bg/daniela-georgieva-iordanova-1491

 ЕЛЕОРИТА СТОЙЧЕВА - СТ. ВЪЗПИТАТЕЛ, тел.: 0887 881 544

портфолио  https://epo.bg/portfolio-1474

 ТЕОДОРА ЯНКОВА - СТ. ВЪЗПИТАТЕЛ, тел.: 0988 777 337

портфолио  https://epo.bg/portfolio-1468

 ЛЮДМИЛА ЛОЗЕВА - ВЪЗПИТАТЕЛ, тел.: 0889 297 280

портфолио  https://epo.bg/portfolio-1470

 НАТАЛИЯ ШИШКОВА - ВЪЗПИТАТЕЛ, тел.: 0889326532

 портфолио  https://epo.bg/Nataliya-Shishkova-4492 

МАРИЯ ДИМИТРОВА - ВЪЗПИТАТЕЛ, тел.:0895626194

портфолио https://epo.bg/portfolio-5344

ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА - ПСИХОЛОГ-ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК, тел.: 0894 358 929

портфолио https://epo.bg/portfolio-cvetelina--vasileva-1452