Facebook

ООС Младост

Обединено общежитие за средношколци в град Силистра

 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

 

ООС "Младост" е малка, но неделима част от образователната структура на Община Силистра и достоен партньор на учебните заведения в града.

  Адекватно реагира на промените в образователната сфера, провеждайки политика за подкрепа на личното развитие и израстване на младите хора.

 ООС "Младост" е обединено общежитие, в коeто се извършва прием на ученици от пети до дванадесети клас

 

 РЕДЪТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ СЕ НАМИРА В РАЗДЕЛ Н О В И Н И

 

 История на ООС

 

Актуални новини