Facebook
ООС Младост
Обединено общежитие за средношколци в град Силистра

Конференция по физика

Отлично представяне на ученик от ООС "Младост" - Севен Бошнаков в Младежката сесия на 44-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКА