Facebook
ООС Младост
Обединено общежитие за средношколци в град Силистра

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В РАЗДЕЛ "ПРИЕМ" - ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ.