Facebook
ООС Младост
Обединено общежитие за средношколци в град Силистра

ОРЕС

Уважаеми ученици и родители,

 Във връзка със заповед РД-01-677/ 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България и заповед РД09 – 3457/26.11. 20202 г. на министъра на МОН се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците, считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

   Учениците, ползващи общежитие, ще получават подкрепа, съдействие и помощ от възпитателите и психолог-пед. съветник чрез социалните мрежи, платформите или по телефона.

   Актуална информация и контакти ще намерите на сайта   http://oosmladost-silistra.com/

Призоваваме всички заедно да допринесем за ограничаване на разпространението на Ковид-19, като спазваме противоепидемичните мерки.

Нека продължим да бъдем отговорни и пазим здравето на всички.

Директор: Валери Тодоров